Дизајнирајте овакво веб-место уз помоћ WordPress.com
Започни

Фемининативи у српском језику

Фемининативи су именице женског рода којима се означава професионални или други друштвени статус особа женског пола. Последњих година све се више води полемика у науци и медијима о оправданости грађења и коришћења фемининатива у јавном говору. Браниоци тезе да је потребно стварати и користити овакве речи истичу да су социјални фемининативи део језика којим се прихвата и показује друштвено-политичка улога жена у развоју друштва. Такође, прате побољшање или погоршање положаја жена у друштву. Доприносе подизању свести и значају једнакости жена и мушкараца. Утичу на већу видљивост жена у јавном животу. На другој страни, Одбор за стандардизацију српског језика је против планског креирања оваквих речи. Држава је пак у службеним актима дала препоруке за употребу фемининатива.

Настави са читањем „Фемининативи у српском језику“

Прилог за асоцијативни речник у доба короне

Асоцијативни речник настаје записивањем прве помисли испитаника када чују дате речи. Желели смо да прикупимо асоцијације испитаника на речи које су биле најфреквентиније током пандемије. Речи које смо одабрали су: маска, вакцинација, карантин, корона. Све ове речи су постојале и раније, али смо сматрали да су током пандемије добиле нову конотацију.

Настави са читањем „Прилог за асоцијативни речник у доба короне“

Називи јела у српском језику


Увод
Циљ нашег рада je био сакупљање и анализа назива јела у српском језику. Као извор за истраживање користили смо неколико сајтова са интернета који нуде рецепте за јела:

Настави са читањем „Називи јела у српском језику“

Називи профила на Инстаграму

Циљ нашег истраживања је анализа назива профила на Инстаграму. Нисмо бележили називе у којима се налази лично име, јер је таквих највише. Акценат смо ставили на остале начине именовања и испитивање креативности и оригиналности у давању таквих назива. Називе ћемо писати изворно, као на Инстаграму.

Настави са читањем „Називи профила на Инстаграму“

Називи посластица у српском језику

Увод

Циљ нашег рада je био сакупљање и анализа назива посластица у српском језику. Као извор за истраживање користили смо неколико сајтова са интернета који нуде рецепте за јела:
https://www.tortekolacirecepti.com/
https://domacirecepti.net/
https://brzikolaci.com/
Лексички фонд који се односи на кулинарство формира посебну терминологију из једне од сфера свакодневног живота. Овај сегмент лексикона српског језика можемо посматрати и као терминологију кулинарске струке, а управо повезаност сфера струке и свакодневног живота представља особеност наведеног терминолошког система и његових јединица. Желели смо да сакупљену грађу анализирамо лексичко-семантички, водећи рачуна о значењу и пореклу тих назива, као и са аспекта грађења речи.

Настави са читањем „Називи посластица у српском језику“

Неологизми у српском језику

Увод
Често у јавном простору чујемо коментаре да је српски језик пун страних речи, као и изражавање страха да ли ће стране речи надвладати домаћи лексички корпус. Постајемо сведоци стварања великог броја нових речи и преузимања речи углавном из енглеског језика. Нове речи и изрази који су недавно настали, којих нема у речницима, али су широко распрострањени у свакодневној јавној и приватној комуникацији називају се неологизми. Први пут забележена реч у лингвистици се назива индивидуализмом, а када та реч почне учесталије да се користи називамо је неологизмом. Процес формирања неологизама догађа се свакодневно у свим језицима света. Узроци стварања нових речи леже у убрзаном развоју технологије, електронској комуникацији и глобализацији. Настанак нових предмета, појава и појмова захтева стварање нових речи. Међутим, разлози за настанак неологизама, осим ових екстралингвистичких, могу бити и чисто језички – тежња за језичком економичношћу и експресивношћу језичког израза.

Настави са читањем „Неологизми у српском језику“

Надимци ученика наше школе

Надимак је необавезни, индивидуални антропоним који се појављује у неслужбеној комуникацији. Надимак показује однос између носитеља самог надимка и његовог именоватеља. Иако веома стара антропонимијска категорија, надимци су и данас у великој мери распрострањени и регистровани у свим индоевропским језицима. Човек не мора имати само један надимак. Надимци не морају трајати вечно, могу се мењати или пак нестати. Надимци се данас сматрају за антропониме треће детерминације, што значи да улазе у употребу након имена и презимена који су законом обавезани. Разлози за давање надимака су дискутабилни, али најчешће се користе у сврху заштите, одмила, ругања и исмевања, као и за лакше препознавање ван куће. Ономастичари тврде да у различитим срединама надимци имају различиту судбину. На пример, у селима и мањим срединама надимци обично прерастају и постају обележје породице. Овакви надимци обично дуже трају, за разлику од оних у градовима, који се често мењају и дефинишу једну особу. Надимци се најчешће мењају у школском периоду када се, како ономастичари говоре, неретко дају и из „моде“.

Настави са читањем „Надимци ученика наше школе“

Анкета о значењу неких архаизама

Архаизми су застареле речи и облици речи који се не употребљавају у савременом језику, па су део нестандардне лексике. Уместо тих речи употребљавају се њихови савремени синоними, на пример: учењак научник, буђелар новчаник, басамак степеник… Природно је да се речи временом мењају, застаре, па их замене неке нове, модерније речи.

Настави са читањем „Анкета о значењу неких архаизама“

Седма сила

У енглеском, руском и романским језицима, седма сила, односно новинарство, има други израз – the fourth estate (четврти сталеж), у романским језицима је заступљена фраза четврта власт, а у руском шестая держава (шеста држава). Наш израз је могао настати по узору на руску верзију. Замена речи држава у сила је сасвим оправдана, јер је у питању пренесено значење. Што се тиче бројки, накнадним додавањем још једне државе (Италија или Турска) уз пет претходних код Руса (Аустроугарска, Велика Британија, Француска, Немачка и Русија), броји се шест држава, а новинарство би била седма.

Према књизи Зашто се каже саставила Лола Вељовић 4/4.

Неверни Тома

Овај израз у српском језику односи се на:
– човека који верује само својим чулима, тј. ономе што сам може видети, чути или опипати, који, дакле, све проверава и ништа не верује унапред;

– човека који је непоправљиви сумњичавац, који не верује апсолутно ни у шта.

У овом другом значењу израз има негативну конотацију.

Ко је Тома из изреке?
У питању је апостол Тома, један од веровесника хришћанства. Атрибут неверни је стекао зато што је био једини који није поверовао у Христово васкрснуће, већ је рекао да ће веровати тек кад својим прстима опипа Исусове ране како би се уверио да је то заиста он. Кад се Исус пред њим појави, Тома је узвикнуо: Господ мој, и Бог мој!

Према књизи Милана Шипке Зашто се каже саставила Лола Вељовић 4/4.